Prawo

Obowiązki inwestora w procesie budowlanym. Przygotowanie inwestycji.

Patrz na obowiązujące prawo W procesie budowlanym podział ról i obowiązków określają przepisy, prawo; kodeks cywilny i prawo budowlane. Nie wszystko jest jednak dookreślone. Kodeks cywilny wskazuje, że zgodnie z przepisami o umowie o roboty budowlane, to inwestor w szczególności jest zobowiązany do przekazania terenu budowy, dostarczenie projektu, odebranie obiektu…

Kontynuuj

Ustawa developerska a działalność firm deveopolerskich w Polsce

Zmiany prawne Jak wiadomo, już od paru lat działalność firm developerskich w Polsce jest regulowana specjalnymi przepisami prawnymi. Mowa tutaj oczywiście o tak zwanej ustawie developerskiej, która weszła w życie 16 września 2011 roku i która dość precyzyjnie reguluje sposób działania na polskim rynku firm developerskich. Ustawa developerska(dokładniej: ustawa o…

Kontynuuj