KE Burgmann

Od lat pomagamy firmom lokować i pomnażać zasoby

5 najczęstszych błędów przy ustalaniu cen

businessman

Nikt nie może zaprzeczyć, że czynnik ceny ma zasadnicze znaczenie przy podejmowaniu decyzji o zakupie przez naszych obecnych i potencjalnych klientów. Ponadto może ona zadecydować o sukcesie lub porażce firmy: jeśli cena jest zbyt wysoka, możemy zostać wykluczeni z rynku; jeśli jest zbyt niska, nie uzyskamy wystarczających dochodów. Z tego powodu określanie cen produktów i usług budzi wiele obaw wśród nowych przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy mają trudności ze sprzedażą, a nawet wyceną swojej pracy. Dlatego dziś chcemy podzielić się z Wami pięcioma najczęstszymi błędami, jakie można popełnić na tym etapie.

Błąd nr 1. Uwzględnianie wyłącznie cen konkurencji

Najczęstszym błędem popełnianym przez niedoświadczonych przedsiębiorców jest szybkie analizowanie aktualnej wartości rynkowej i, co gorsza, ustalanie niższej ceny. Oznacza to, po prostu, rozpoczęcie wojny cenowej. A kiedy dopiero zaczynasz działalność, zazwyczaj nie masz wystarczających środków finansowych, aby utrzymać tę strategię przez dłuższy czas.

Błąd nr 2. Nie odzwierciedlanie pozycji rynkowej

W nawiązaniu do poprzedniego punktu, drugim najczęstszym błędem jest brak wcześniejszej analizy tego, jaka będzie propozycja wartości dla klientów i czym ta propozycja będzie się różnić od konkurencji. W przypadku produktów ma to oczywiście związek z jakością, nakładami na produkcję (np. jeśli są one ekologiczne, nieunikniony jest wzrost kosztów). Ma to jednak również związek z usługami towarzyszącymi, takimi jak gwarancje i obsługa posprzedażna.

Błąd nr 3. Błędna kalkulacja kosztów

Wszystko, co musimy nabyć, aby wyprodukować produkt lub usługę, nie określa ceny końcowej, ale określa cenę minimalną, którą musimy uwzględnić, aby nie stracić pieniędzy. Wielu przedsiębiorców bierze pod uwagę koszty bezpośrednie (np. mąkę lub drożdże w przypadku piekarni), ale nie uwzględnia kosztów pośrednich (takich jak opłaty za energię elektryczną lub reklamę). Dlatego tak ważne jest, aby zrozumieć, czym są koszty bezpośrednie i pośrednie, zidentyfikować je w swojej działalności i sprawdzić, jak je rozłożyć (procentowo) na różne produkty lub usługi, które się oferuje.

Błąd nr 4. Nieuwzględnianie wynagrodzenia jako przedsiębiorcy

Jest to typowe dla osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą i postanowiły przez jakiś czas żyć z oszczędności. Problem z tą decyzją polega na tym, że stwarza ona problemy przy ustalaniu cen i progu rentowności przedsiębiorstwa, ponieważ nie uwzględnia tego podstawowego kosztu. Czy można żyć wiecznie z oszczędności? W przypadku usług błąd ten może być jeszcze poważniejszy, ponieważ przedsiębiorcy z tego sektora w zasadzie sprzedają swój czas pracy (nie wspominając o wiedzy i doświadczeniu).

Błąd nr 5. Nie wprowadzanie ciągłych poprawek

Wreszcie, nie zapomnij o corocznej lub półrocznej korekcie cen lub stawek. Jakie czynniki musisz wziąć pod uwagę? Oczywiście, inflacja oraz koszty czynników produkcji i dostawców, z którymi współpracujesz. Ale także działania konkurencji, wejście na rynek nowych graczy lub produktów zastępczych oraz rozwój nowych kanałów marketingowych, co może wywołać wojnę cenową na rynku.

Jeżeli nie chcesz popełniać więcej błędów, zaufaj portalowi Art Biznes, gdzie dowiesz się także, jak rozwiązać te, które już są na Twoim koncie.